> SCHMEITZ THEATERZAKEN III& ADVIES

> PROJECTEN

> CURRICULUM

> CONTACT

>> CURRICULUM

Schmeitz TheaterZaken&Advies is opgericht door Math Schmeitz. Binnen de culturele sector heeft deze zowel artistiek, zakelijk als organisatorisch zijn sporen meer dan verdiend. Hij was onder andere meer dan 25 jaar theaterdirecteur in achtereenvolgens Kerkrade - Wijngrachttheater en Rodahal - en Venlo - de Maaspoort. Het bureau put daardoor op het gebied van management, organisatie, artisticiteit en coördinatie uit jarenlange ervaring. Math Schmeitz heeft altijd een neus gehad voor succesvolle initiatieven en artiesten. Zo stond hij aan de wieg van het eerste optreden in zowel Limburg als Nederland van Paolo Conte en de optredens van Cirque Plume in Venlo. Hij onderkende het talent van artiesten als André Rieu, Glenn Corneille en Gé Reinders, bood hen podiumkansen en entameerde hun eerste tournees. Hij was eveneens mede-initiator van de inmiddels befaamde Boètegewoeëne Boètezitting in Venlo.

Een greep uit de activiteiten die Math Schmeitz in zijn carrière heeft ontplooid:

Betrekkingen en activiteiten
Organisatie en realisatie Cirque Plume in o.a. Venlo (1994 / 1996 / 1999 / 2004)
Adviseur Stichting Cultuur en Bedrijf in de Maaspoort (1988-2004)
De Maaspoort Venlo B.V. - Venlo, directeur (1988-2003)
Initiator en organisatie Ouverture (culturele uitmarkt Venlo) (1997-2003)
Medeorganisator en –initiator Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting (1992-2003)
Organisatie Symfonische Blaasmuziek i.s.m. KRO-radio (1989-1994)
Organisatie Venlo Internationale Maskerstad (seizoen 1989/1990 en seizoen 1990/1991)
Cultureel Centrum Kerkrade (Wijngrachttheater en Rodahal), directeur (1978-1988)
Culturele Raad Limburg - Maastricht, staffunctionaris (1972-1978)
Stadsschouwburg Heerlen, medewerker publiciteit en jeugdtheater (1969-1972)
Culturele Dienst Gemeente Venlo, assistent Hoofd Culturele Dienst (1967-1969)
Dagblad De Limburger Maastricht, redacteur (1966-1967)

Verdere ervaringen
Lid van de Provinciale Adviescommissie Cultuurplan 2000-2004
Bestuurslid WSC (werkgeversvereniging Theater-CAO)
Voorzitter ARBO-Werkgroep ‘Theater’, Theater CAO namens de VSCD (1994 – 1997)
Bestuurslid Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (1994-1997)
Lid Overleg Culturele Instellingen Venlo (1994-2003)
Bestuurslid VVV-Venlo (tot opheffing in 2000)
Voorzitter Culturele Raad Elsloo (1973-1979)
Mede-oprichter / regisseur Toneelvereniging 'De Bron' Noorbeek (1973-1978)
Administrateur Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen (1967-1973)
Secretaris-penningmeester Toernooi der Lage Landen te Elsloo (1962-1977)